Nyheder

Velkommen til Salvig Grundejerforening

GF- SALVIG

Kontakt venligst Salvig Vandværk i tilfælde af brud på vandledning / vandsystem.

Kontakt information findes her <Salvig Vandværk>

Generalforsamling 2017 afholdes d. 23/4-17 kl. 10.30

 

Kære Grundejere Indkaldelse <klik her>

 

Hermed inviteres til Grundejerforeningen Salvigs årlige Generalforsamling

Søndag d. 23.4.2017 kl 10.30 i Orø Forsamlingshus.

 

Vi erindrer om, at stemmeret ved Generalforsamlingen forudsætter, at

kontingentet for 2017 - og evt. restance for tidligere - er betalt.

 

Opkrævning af kontingent er udsendt til alle med rettidig indbetaling d. 6.2.17

Desværre er en del udsendte opkrævninger blevet returneret til bestyrelsen med

påtegnelse om ”adressat ubekendt”. Det har resulteret i, at ikke alle har fået indbetalt

kontingentet, inden indkaldelsen til generalforsamlingen foreligger.

Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at de af jer, der har skiftet adresse eller mailadresse, inden for de sidste par år, kontrollerer at I har meddelt ny adresse til Grundejerforeningen.

Kasserer Bent Åkerlund træffes på tlf. 59479045.

 

Vel mødt På bestyrelsens vegne

Susanne Nielsen

 

 

Nyt om Fibia

Fibia har planlagt at påbegynde gravning i vores område d. 3. april - 2017

De forventer at være færdige inden udgangen af april måned.

Tilslutning forventes sidst i maj/juni måned 2017

De oplyser at der hvor fordelingsskabene skal placeres kan det være nødvendigt at beskære beplantningen ved skellet

Markering af stederne vil ske i denne uge...

 

Kære Grundejere

 

Den fantastiske Grønbrogede Tudse har oprindelig haft stor udbredelse i hele vores område i Salvig til stor glæde for os, der tidligere har nydt dens skønne forårssang.....

Den er nu desværre udrydningstruet og meget fåtallig her

 

Det, synes vi, er rigtig ærgerligt, og vi vil derfor opfordre alle, der kan have interesse i og mulighed for at hjælpe til at fremme livsbetingelserne for den, til at have opmærksomhed på forekomsten af den og gerne deltage i de tiltag, som er på vej til støtte for dens videre udbredelse.

 

Kom og deltag på dette møde lørdag d. 13. maj kl. 14-16 på Orøstrand. For yderligere information <klik her>

og <Orø-nyt> og <artikel>

Slut på siden